Geri

Mastar hikayesi 4 ve maide 51

Dün bir rüya gördüm hayır olsun deyip sizinle de paylaşmak istiyorum. Rüyamda kendi kendime konuşurken şu cümleleri kurduğumu hatırlıyorum:

          'Dilsel yaklaşım anlaşmayı, iletişimi, insancıllığı gerektirirken daha da bozulan iletişim ortamı, anlaşmak yerine anlaşmazlığı, barış yerine kavgayı ortaya çıkarır hale gelmiştir. Dünyadaki kendi başa çıkamayacakları krizleri yaratanlar onları bitirmek için her zaman yeni savaşlar ve bunalımlar çıkaracaklardır. Yaklaşık bir sene önce Kaddafinin elini öpen zihniyet şu sıralar onun bıraktığı topraklarının yüzde bilmem kaçının mağribi sahibi ise elini öptüğüne böyle yapan bize veya başkasına ne yapmaz deyip daha da dikkat etsek iyi olacaktır. Bu ekonomik kriz daha da çıkmaz bir hale gelecektir. İran’a olan yaptırım, bize karşı olan 'armenian theses', Sarkozinin bir daha seçilebilmesi pahasına Merkelle olan çeşme başını tutma kavgasına kendi lehine bu tez sahiplerinin oylarını arkasına destek alma çabası gibi olaylar yıllardır yapılan kuşatma planlarının küçük adımlarıdır. Asıl hedefin asla ufaklıklar olmadığı asıl hedefin bize bir zamanlar dedikleri 'asia minor' olduğu daha da açığa çıkmaktadır. Bu krizi ancak kan temizleyecek lafı acaba küresel boyuta çıkma eğilimine gerçekten girmiş midir? Geçen gün Kur'an-ı Kerimi okurken Maide Suresi 51. ayet dikkatimi çekti. Başka söyleyecek şey bence yoktur. Gerisi akil adamlarla zihin jimnastiğine kalmış.

Bazı ülkelerin bazı yerlerinde gelecek 500 yılın planları yapılırken lütfen ayakta uyumayalım. Dünyanın en akıllı insanları bu toprakların insanlarıdır, dünyanın en vicdanlı insanları bu toprakların insanlarıdır, biz izin vermezsek dünya siyasetinde yaprak kımıldamaz ama lütfen Allah’ın(c.c)verdiği beyin nimetini iyi kullanalım, Yunanistana saç tıraşı yapmayı düşünenler bir zamanlar Rusyanın morotoryumuna ağızlarını açamayanlar nasılsa buna alışıktırlar; madem ki o paraları bastılar maliyetine de kendileri katlanacaklardır, parayı basan onlar kanını akıtanlar başkaları oldukça bu mahallenin kabadayısı yerini bırakmaya hazır mıdır sorusunu sorma zamanı gelmemiş midir? Zamanında Viyana kapılarını çalmamız hala bazılarının kuyruk acısıdır. Bizim kapımızı çalmak için olduk olmadık herkesin kapısını çalmaktadırlar.
Bizim kapımıza geldiklerinde 'eşşek' gibi biliyorlar ki biz kefeni cebinde dolaşanlarız, gözlerini her şeyden sakınanlar en korkulu rüyaları budak olsa bu milletin doğrudan üzerine atılacağını her zaman bilsinler, Kıbrıs savaşında piyadeye karşı tankını bırakıp kaçanın elinde nükleer silah olsa ne yazar. Ben Sarkoziyi memleketim olan Söğüt Akköye davet ediyorum bir hafta kalsın sonra memleketine geri dönsün, insanımızdan alacağı ders ayrı, havamızdan, suyumuzdan, köy ekmeğimizden, dağ rüzgarından, şifalı arı sokmasından, dalından toplayacağı meyvadan, derelerinde gördüğü tilkisinden o diyarların, alacağı dersten sonra burasının Libya olmadığını anlayacaktır.
Dünya şu anda çatışma ortamına sürüklenmektedir. Peki neden? Sırf kapitalizm ivme kazansın sırf paçavra haline getirdikleri inanç dünyaları galebe çalsın diye tüm diğer inançlar üzerine.
Uzaydan görülen tek insan yapımı eser olan Çİn Seddi bizim yüzü suyu hürmetimize yapılmıştır; yani bizden  tırstıkları için, Dini İslamın yüzlerce yıl koruyucusu belki de İslamın dünyanın en buhranlı zamanları olan haçlı seferleri zamanında sağlam olarak ayakta kalmasının tek aktörü de biziz, dünya savaşlarında kendi dindaşlarının kanlarını akıtanlar neden bizim kendi dindaşımıza aynısını yapamadığımızı neden hamisi olduğumuzu tüm Müslümanların ve Türkçe konuşanların, o kadar teknolojilerine rağmen hala algılayamamaktadırlar. İşte bu yüzden bize bir 'halt' yapamazlar. Ne tarihi balçıkla sıvayabilirler ne de üstüne yatabilirler'.
 Sonra birden uyandım rüyadan ben bu işlerden pek anlamam bu işlere pek aklım ermez ama nasılsa bir rüyadır deyip geçmek de istemedim.
   Şİmdi İngilizcenin dallas dizisine dönelim Biiznillah:
1-for+isim/ zamir ile ifade edilen mastar cümleciği:
 for+isim/zamir yapısı İngilizcede oldukça yaygındır. Bu yapı özellikle bir mastar kendi öznesine ihtiyaç duyduğu zaman kullanılır.
  Apdi will be happy to help you(apdi will help=apdi yardım edecek)
  Apdi will be happy for the children to help you(the childeren will help=çocuklar yardım edecek)
  My idea was to learn russian
  My idea was for her to learn russian.
  To ask joe would be a big mistake.
  For you to ask joe would be a big mistake.
  Mastarın öznesinin for edatının nesnesi olduğuna dikkat edin. Bu durumlarda zamirlerin nesnel formları kullanılır.
  Apdi will be happy for them to help you.(...for they to ...yanlış)
2-Bu yapı sık sık; olasılık, gereklilik veya sıklığa atıfta bulunmak istediğimiz zaman, arzulara, isteklere, öneri önerge, tekliflere veya gelecekle ilgili planlara atıfta bulunmak istediğimiz zaman ve bazı durumlara kişisel tepkiler verdiğimiz zaman kullanılır. Diğer mastar yapısı kullanımları gibi özellikle sıfatlar, isimler ve fiillerden sonra kullanılır.
Ve ayrıca bir cümleciğin nesnesi veya öznesi gibi de işlev görebilir.
   Bu yapı sık sık that li isim cümleleriyle aynı anlama sahip olabilir.
   It is important for the meeting to start on time.
   It is important that the meeting should start on time.
3-Sıfatlardan sonra(arzu istek vs. gibi)
  for+object+infinitive yapısı, örneğin anxious,eager,delighted,willing ve reluctant gibi
gelecek olayların değeri ve önemiyle ilgili arzu istek ve diğer kişisel duyguları ifade eden
bazı sıfatlardan sonra kullanılabilir.
  adjective+for+object+infinitive
  I am anxious for the party to be a success.
  She is eager for us to see her work.
  Robert says he would be delighted for mary to come and stay.
4-Yapısal 'it' ile kullanımı:
 Yapısal 'it' ile oluşturulan for yapıları, olasılık, gereklilik, önemlilik, aciliyet(kip),sıklık ve değer yargılarını ifade eden birçok sıfatla yaygın olarak kullanılır.
 (...)it(...)+adjective+for+object+infinitive
 It is impossible for the job to be finished in time.
 Would it be easy for you to phone me tomorrow.
 It is important for the meeting to start at eight.
 It seems unnecessary for him to start work this week.

 Bu şekilde yaygın olarak kullanılan diğer sıfatlar,vital,necessary,pointless,unimportant,
common,normal,unusual,rare,right,wrong gibi sıfatları da kapsamaktadır.likely ve probable
bu şekilde kullanılmaz.
 She is likely to arrive this evening.
 It is probable that she will be in a bad temper veya She will probably be...
5-İsimlerden sonra:
  Yapı ayrıca yukarıda liste olarak verilen sıfatlara benzer olan anlamlara sahip
ifadeleri kapsayan  isimlerden sonra da Örneğin time,a good/bad idea,plan,aim,need,request,
mistake ve shame gibi kullanılabilir.
 It is time for everybody to go to bed.
 His idea is for us to travel in seperate cars.
 There is a plan for jack to spend a year in japan.
 Our aim is for students to learn as quikcly as possible.
 6-something,anything,nothing vs gibi kelimelerden sonra:
 something,anything ve nothing vb kelimelerden sonra sık sık for+object+ infinitive
yapısı kullanılır.
  Have you got something for me to do
  There is nothing for the cats to eat.
  Is there anybody for osman to play with in the village.
7-Fiillerden sonra:
  For yapıları genellikle fiillerden sonra nesnel konumda normal olarak kullanılmaz.
  I need you to help me.(I need for you to help me yanlış)
  Bununla birlikte kendilerinden sonra for gelen örneğin ask,hope,wait,look
pay ve arrange gibi fiillerden sonra for+object+infinitive yapısı sık sık kullanılabilir.
Ayşo(Ayşe değil) asked for the designs to be ready by friday.
I can not wait for them to finish talking.
Can you arrange for the gold to be delivered on monday
Bazı birkaç fiil de bu yapıda kullanılabilir. Örnekler suit ve take (time) gibi verilebilir.
When will it suit you for us to call
It took twenty minutes for the smoke to clear.
Resmi olmayan Amerikan İngilizcesinde like, hate, mean, intend ve aynı anlamlara sahip bazı diğer fiiller bir for yapısıyla kullanılabilir. Bu durum İngiliz İngilizcesinde olası değildir.
I would like for you to stay as long as you want.
She hates for people to feel sad.
Did you mean for john to mail those letters.
8-too ve enough dan sonra:
Bir for yapısı too ve enough dan sonra da sık sık kullanılabilir.
This is much too heavy for you to lift.
There are too many people here for me to talk to all of them.
Do you think it is warm enough for the snow to melt.
I explained enough for her to understand what was happening.
Devam edeceğiz...
NOT: Biz krizin kitabını yazmış bir milletiz. Ekmek bizim, su bizim, bu topraklar bizimken 500 sene saraylarında tuvalet olmayanlar, 'tüy dikme' lafının ilk çıktığı zamanların ve diyarların halkları, kurdukları uyduruk kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ancak genetiklerine işlemiş ve her gün 3 kere duş almalarını sağlayan ve sürekli kafalarından atmak istedikleri o kokarca zamanlarının etkilerinin intikamını elimizin kiri olarak alabilirler; ancak daha fazlasını almak isterlerse diyetini de öderler. Kim ne anlarsa artık. Allah(c.c) devlete zeval vermesin.

NOT: Geçen gün 3 arkadaş Metrobüste giderken yaşlı bir teyzenin önündeki gencin elindeki radyodan ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ sözünü duymayınca ne dedi diye sordu teyze ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ diyor dedi ama teyze duymayınca yanındaki arkadaşım ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ diyor teyze dedi. Yaşlı teyze ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ mu diyor deyince öbür arkadaş duymamış herhalde diye evet teyze ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ diyor dedi. O sırada teyzeye telefon geldi tam telefonu açarken Teyzenin yanındaki kız ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ demiş deyince telefondaki teyzeye ne dediğini Sorunca o da ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ diyor dedi. Tabii gürültüden anlamayınca teyze ayy evladım ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ diyor diye bağırdı. Demek ki neymiş ‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’.

Mustafa Özay