Geri

İngilizcenin Yengesi - KPDS

Son yapılan KPDS sınavının sorularını incelediğimde aklıma hemen; şu soruyu görürsen bunu ara, yok şöyle bir şey görürsen bunu ara, yok kolay yol, yok pratik yöntem, yok efendim soru tiplerine göre kolay yol safsatası yapanlar geldi ve suratlarının aldığı şekiller kafamda canlandı. Soruların tamamını incelediğimde sadece yapı olarak değil ama kelime ve terimler anlamında müfredatımızdaki kelime ve terimlerle aynıları olduğunu gördüm. Yapı olarak diyemem. Çünkü zaten her İngilizce müfredatı bir şekilde yapılarla ilgili şöyle veya böyle fikir verir.
KPDS sınavı, bazı fikir noktalarının başka bazı fikir noktalarına olan üstünlüklerini ekoller bazında, acıtmadan, çaktırmadan ve eleyici mantıkla ele alarak hazırlanmış saçma sapan bir sınavdır. Bu sınavdan
90 alıp da geçmiş yıllarda öğrencim olan kişiler olmuştur. Şu anda farklı gruplarımızda bu sınavdan
70 ile 85 puan arasında alan 20 ye yakın kişi vardır. Madem ki 70 dünya çapında iyi derecedir. O zaman
neden 70 alan veya 88 alan İngilizce kursuna gider. Bu ülkede gider. İnsanlara İngilizceyi değil de
yazı tura atmanın inceliklerini öğreten tüm öğreticileri kınıyorum. Dilde kolay yöntem diye yüzlerce
sayfalık kitap yazana dilciden başka her şey denir. Matematikte kolay yöntem olur dilde asla olmaz zaten
olmadı da. İşte bu yüzden bazıları enayiliklerine asla doymasın. Bir pratik yolcunun 1000 sayfalık pratik
yol kitabında paragraf sorusu çözmenin pratik yolları şöyle anlatılmış:
 -a- şıkkı yanlış çünkü burada anlatılanla paragrafta o kısımda anlatılan uymuyor, -b- şıkkı yanlış çünkü
burada anlatılanla paragrafın o kısmı uymuyor, -c- şıkkı yanlış çünkü anlam olarak paragrafın ilgili yerine uymuyor, -d- şıkkı yanlış çünkü paragrafta anlatılan kısımla alakası yok ve evet -e- şıkkı doğru. Çünkü hem anlam devamlılığı hem de yapı paralelliği açısından hem de anlatılanlarla uyumlu olduğu için doğru. Yuuuuuuuuuuuhhhhhhh yani!
Peki hani burada pratik yol kardeşim desene burada, önce paragrafı okuyup anlayıp, sonra soru cümlesini okuyup anlayıp, sonra şıkları okuyup anlayıp soruyu çöz.
 Bir başka güya pratik yol da diyalog sorularının çözümü için:

 A kişisi......
 B Kişisi.......
 A ..............
 B kişisi......
 A kişisi ne demiştir?
 CEVAP:  -a- şıkkı yanlış çünkü anlam devamlılığı sağlamıyor, -b- şıkkı yanlış çünkü iki cümle arasına uymuyor,  -c-ve -d- şıkları da anlam devamlılığını sağlamıyor ve evet doğru cevap -e- çünkü iki konuşma arasında anlam devamlılığı sağlıyor. ALOOOOOOOOOOO. Hani burada pratik yol. Resmen tüm diyaloğu anla şıkları anla ve çöz desenize. Pratik yolmuş, kim kimi yolmuş belli değil. Sayısal lotoda en çok çıkan sayılar gibi KPDS de en çok çıkan kelimeler diye kitapların çıktığı, İngilizcede 'which' görürsen 'hiç' ara ,YENGENİ görürsen teyzeni ara, İngilizcede virgül görürsen v3 ara gibi(virgülden sonra her türlü fiil formu gelir HANGİ BEYİNSİZ V3 ARA DER Kİ) aymazlık ve ağzıma almaya utandığım sıfatlıkların yaşandığı bir yerde, bir platformda insan gibi çalışmak bir yana nefes almak bile mide bulandırıyor.

İNSANLARI BÖYLE ŞEYLER VARMIŞ GİBİ TEMBELLİĞE ALIŞTIRDIKLARI İÇİN 2000 YILINDAN BERİ İKİ SAYFA ÖDEV YAPTIRMAYA KALKTIĞINIZDA 'APTAL APTAL' DERS ÇALIŞACAĞIMIZI BİLSEYDİK KENDİ KENDİMİZE ÖĞRENİRDİK LAFLARI GİBİ MORONLUKLARLA KARŞILAŞMAKTAN BIKTIM ARTIK. DEMEK Kİ BU ŞU DEMEK ADAM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİYOR VE HOCAYA DERS ÇALIŞACAĞIMI BİLSEYDİM KENDİ KENDİME MAKİNA MÜHENDİSİ OLURDUM DİYOR.

Kitap okumayı 'Düşünceyi öğrenme' ,'İnsanları etkileme sanatı' ,'Sırlar', 'Zengin olmanın püf noktaları', 'Önce hayal et sonrası gelir' vs saçmalıklar olarak gören, kelime kartları gibi saçmalıkları otobüs, metrobüs vs yerlerde gözünüze sokarcasına bak ben okuyorum diyerek okuma saçmalığını sergileyen, Allah(c.c) sizi ıslah etsin diyeceklerime, onlar yerine yanlarında pul taşıyıp okumalarını en azından gözleri bozulmaz diyerek Allaha(c.c) havale ediyorum.
 Tartışmaya girmek, adabıyla olduğundan ve edepli olanları bulmak kolay olmadığı için fazla uzatmadan kolay yolcuların ruhuna fatiha diyerek 'discourse markers' da denen diskors markörler yani gramatik olarak- kullandıkları yapılarla-'bir cümleden daha uzun olabilen dil parçaları' da diyebileceğimiz ve son sınavda yirmiye yakını çıkan dil yapılarını inceleyelim.
 in the mean time...bu arada
 soon after..hemen sonra
 the minute....ir...mez...maz(the moment that)
 sooner or later...er ya da geç
 lack..e sahip olmamak,yoksunluk,eksiklik
 sooner/would sooner..than...dense..yi tercih
 more and more..giderek daha çok
 speaking generally..genel olarak
 in the long run..sonunda
 straight away...derhal,hemen
 more often than not..çoğu kez
 strange as it may seem..tuhaf ama.
 at last..sonunda
 strangely enough...tuhaf ama
 much as..her ne kadar...sede.sada
 strictly speaking..kesin olarak söylemek gerekirse
 in the light of..ışığında
 subject to..maruz kalmak
 much less..şöyle dursun
 subsequent..izleyen
 at long last..en sonunda
 subsequent to..ı takiben,...den sonra
 much rather..dense...iyi yeğlemek
 successive..birbiri ardına
 in the hope that..ümidiyle
 such...as...gibi,kadar
 much the same..hemen hemen aynısı
 such as it is..kusurlarına karşın
 last but not least..sonuncusu ama önemsizi olmamak
 such/as such..belirtildiği şekilde
 much to one's noun..much to my surprise,she was ready.
 such as to..ecek şekilde
 in the hands of..ellerinde,denetiminde
 such/(no)such thing as..diye bir şey (yok)
 such that..öyle ki
 much too..çok fazla
 suppose..diyelim ki
 last of all..son olarak
 supposed to,be..meli-malı
 must..zorunluluk,mantıksal çıkarsama,gereklilik,insani zorunluluk,serzeniş.
 supposedly..olduğu varsayılan
 in the guise of..kılığında
 supposing that..diyelim ki
 must have..geçmişe ilişkin tahmin,zorunluk
 sure enough..beklendiği gibi
 late..geç,son zamanlarda,merhum
 surprisingly..şaşırtıcı biçimde
 namely..yani,isim vermek gerekirse..that is to say..i.e
 take...sürmek,gerektirmek
 in the form of..şeklinde
 thanks to..yüzünden,nedeniyle,sayesinde
 naturally..doğal olarak,kuşkusuz.
 that..şu,adı geçen,bu
 of late..son günlerde
 that is...yani
 near..yakın...at or to or within a short distance,no great distance from
 that is to say...yani
 in the first place..ilkin
nearby..yakın..close at hand,adjacent,neighboring,not far away
 later on..daha sonra
 that is why...işte bu yüzden,bunun için
 nearly..hemen hemen
 the fact of the matter..işin gerçeği
 in the face of..yüzünden
 the few...küçük bir gurup
 necessarily..ille de,zorunlu olarak
 the first/last but one...bir önceki
 latter..sözü edilen iki şeyden ikincisi
 the late..merhum
 needless to say..söylemeye hiç gerek yok ki
 the long and the short of it...kısaca
 in the event that..eğer,şayet,şartıyle
 the minute.....ir..mez
 needn't..zorunda olmamak
 the number of...sayı
 at least..en azından,hiç olmazsa
 the other way round...tam tersine
 needn't have..geçmişte yapmak zorunda olmadığımız ama yaptığımız şeyler
 the others...diğerleri
 in the event of..takdirde
 the present...günümüz,şu anda
 neither..nor...ne....ne de..
 the same as..ile aynı..
 not in the least..hiç
 then..o zaman,ondan sonra,o halde,o zaman ki
 never mind..boşver,aldırma
 then again...diğer taraftan
 in the end..sonunda..zaman,süreç olarak..sübjektif at kullanımı değil.
 then and there..hemen ve orada
 nevertheless..fakat,ama yine de
 thence...oradan,bu nedenle
 least of all..en az
 thenceforward ...ondan- o zamandan sonra
 next but one..önümüzdeki,bir sonraki
 there again...ek bilgi verilirken kullanılır
 in the dead of the light..gecenin koyusunda
 there and back..gidiş dönüş mesafesi
 next to..bitişik,yakın
 therefore..bu yüzden,bu nedenle,dolayısıyla
 less and less..giderek daha az
 therein..orada,o şekilde
 next to impossible..hemen hemen imkansız
 thereof..oradan,onunla ilgili
 in the course of..zamanla,zaman içinde
 thereupon..bunun sonucu olarak,ondan hemen sonra,bunun üzerine
 next to nothing..çok az,hemen hemen hiç
 therewith..bununla birlikte,buna ek olarak
 no less than..den az değil
 think better of it..yeniden düşünmek,fikrini değiştirmek
 nil...sıfır,hiç
 this and that...şu yada bu,ıvır zıvır şeyler
 in that case..bu durumda
 this is why..bu nedenle
 no doubt..hiç kuşkusuz
 thoroughly..tamamen bütünüyle
 lesser daha az önemli
 though..e rağmen
 no less a(person etc.) than..hiç de daha az,önemsiz
 thrice..üç kez,üç kere,üç defa
 in that..açısından
 through..bir uçtan öbür uca,baştan sona,içinden
 no longer..artık
 through and through..her tarafı,her yönden
 let alone..şöyle dursun
 throughout..baştan başa,her tarafında,boyunca
 no matter..nereye,kim,ne kadar,nasıl.....olursa olsun
 thus..bu nedenle,böylelikle,bu yüzden
 in terms of..şekliyle,yoluyla
 thus far..şu ana kadar
 no more/less..than...den daha fazla/az
 till..e kadar
 liable..eğilimli,sorumlu olmak
 yet again..bir kez daha
 no other than..den başka (değil)
 year in year out..yıllarca
 in support of..destekleyerek
 year by year..yıldan yıla
 no soooner.....than.....ir..mez,henüz...dı ki
 year after year..yıllarca
 likelihood..olasılık
 wrongly..yalışlıkla
 no use...yararsız,faydasız
 would sooner..than...dense
 in succession..birbiri ardına
 would rather..ı yeğlemek
 no way..asla
 at worst..en kötüsü
 likely to/be..eğiliminde
 worse still..daha da kötüsü
 no wonder..şaşılacak bir şey yok
 without so much as..sızın
 in spite of the fact that..e rağmen,karşın
 without regard to..i dikkate almaksızın
 seldom..nadiren,nadir olarak
 without question..hiç kuşkusuz
 little by little..yavaş yavaş,parça parça
 without doubt..hiç kuşkusuz
 self..kendisi
 without...siz,sız,meksizin,maksızın,meden madan
 in spite of..e rağmen,karşın.
 within..içinde
 shall..öneri,gelecek zaman endikatörü,söz.buyruk,kesinlik
 with this in mind..aklında olarak
 little different..hemen hemen aynı
 with this..bununla,bunu belirterek
 shall have...perfect modal..gelecekte belirli bir anda tamamlanacak olan eylemler.
 with the exception of..hariç,dışında
 in short..kısaca,söylemek gerekirse
 with respect to..hakkında
 to  be at a loss..şaşkın,ne yapacağını bilememek
 with regard to..ile ilgili olarak
 shortly..hemen
 with reference to..ile ilgili olarak
 in return..karşılığında
 with an eye to something..niyetiyle
 shortly after..kısa bir zaman sonra
 with a view to..niyetiyle
 made up of..den oluşmak
 why ever...why soru sözcüğünü vurgulama şekli
 should..meli-malı,ivedi,gerekli,devrik koşul cümlelerinde,resmidilde,beklenti.
 whole-as a whole..bütün,tam,tüm,bir bütün olarak
 in response to..cevap olarak,karşılığında
 whither..nereye
 should have..gerçeğe aykırı geçmiş,çıkarsama,duygu
 whilst..while ile aynı anlamda resmi kullanım(deniz otobüslerindeki anonsları dinleyin)
 many a..pek çok
 while-for a while..kısa bir süre için
 similar to..e benzer
 wherein..orada
 in reason..akla uygun
 whereby...yoluyla
 since..den beri
 whereas..iken,rağmen
 no matter..kim,ne,ne kadar olursa olsun
 where..nerede,şimdi,,ki orada
 so..bu nedenle,bu kadar,öyle ki
 whatsoever..her ne
 in question..söz konusu,tartışma konusu
 whatever..her ne anlama geliyorsa
 so-as long as..ı sürece,müddetçe
 what's more...dahası,üstelik
 may/might as well..bari,en iyisi
 what of it..neden önemli olsun ki
 so..as to...ecek kadar
 what..like...nasıl
 in quest of..arayarak
 so as to..mek için-sın diye
 may have to..geleceğe yönelik olasılık
 so-called..denilen
 in proportion to..oranla
 so far..şimdiye kadar,şu ana kadar
 may well be..geleceğe yönelik olasılık
 so far as..kadarıyla
 in principle..temel olarak
so far from...şöyle dursun
 meanwhile..bu arada
 so long (ago) that..öyle uzun zaman önce..ki
 in place of ..yerine
 so much so that..o kadar ki,öyle ki
 mere..sadece,tek,sırf
 so that..ması için,amacıyla,msın diye,
 in person..bizzat,şahsen
 so to speak..bir benzetme yapılırsa
 might..may den daha az olasılık
 somewhat..biraz,oldukça
 in part..kısmen
 somewhere..bir yer,bir yerde
 might have..geçmişe ilişkin olasılık

DEVAM EDECEĞİZ...
Not: Bu sınav, ülkemizde verilmeyen İngilizcenin sınavıdır. Bir okurun dediği gibi bu sınava
bir zamanlar dendiği gibi 'kabak yetişmeyen zamanda*'profesör-prof- olanların da girmesi sınavın
hakkaniyeti için elzem olacaktır. Ayrıca bu sınavı hazırlayan kurula ben bir yabancı dil sınavı
hazırlayayım eğer 100 üzerinden 30 u geçerlerse bir daha İngilizcenin 'i'sini ağzıma almayacağıma yemin ederim.
Geçen haftaki sınavın master kitapçığını indirip ilk 30 soruyu lavaboda otururken çözdüm ve 30 da 30 ve
gördüm ki daha fazlasına bakmaya gerek yok, sadece 18 dakikamı aldı ve diyebilirim ki böyle saçma sapan bir sınav olamaz.
Okumayı, cümle kurmayı öğretmediğiniz, okumanın ,cümle kurmanın öğretilmediği  bir topluma,dünyada bir zamanlar yamyamların torunları olanların bile şu anda demedikleri anlıyorum ama konuşamıyorum 'asla olamayacak' söylemini adından daha fazla ezberleten GÜRUH ne kadar övünse yeridir. Dilde yozlaşmanın ayyuka çıktığı bir mekanda iletişimin önkoşulu olan cümle kurmayı öğretmeye her türlü engele rağmen devam edeceğiz.
Ayrıca geçen pazar ki yazımda bahsettiğim sözlük hakkında kelam edecek zat çıkmamasına rağmen
laf ağızdan çıkar diyerek sözlüğün adını vereyim.

 COLLINS İN SON SÖZLÜĞÜ 500.000(BEŞ YÜZ BİN)KELİMELİK.ÜLKEMİZDEKİ SATIŞ FİYATI 110 LİRA EN AZINDAN BEN BÖYLE BİR FİYATA ALDIM.

Madem ki KPDS gibi bir sınav dil bilmenin endikasyonlarından biri kabul ediliyor o zaman aşağıdaki teklifim de dikkate alınsın.
 KPDS sınavından 85 in üstünde alamayan tüm İngilizce hocalarının da ilkokuldan doktora hatta postdoktoraya kadar işten el çektirilmelerini, 85 in altında kalan 'tüm profesörler*'in de rütbelerinin*** sökülerek asistan düzeyine indirilmesini talep ediyorum.
Benim müfredatımın ilk 50**saatinden hazırlanmış 20 soruluk bir sınavı geçecek olan tüm 'BU TÜR'* profların da benim gözümde ordinaryüs olduklarını şehir meydanlarında haykırarak deklere edeceğimi  gururla ifade etmek isterim.
*prof olmanın askerlik gibi 3 sene de bir rütbe almak olduğunun anlaşıldığı bir ortamda bence KPDS mengenesi herkes için olmalı.
**sitemizi inceleyiniz lütfen, quizler kısmı.
***Amerika ve batı ülkelerinde profesörler de yaptıkları çalışmalara göre taltif, terfi tenzili, artırımı vs gibi
prosedürlere maruz bırakılmaktadır. Dünyada her şeyin profesörlüğe kadar olduğu ve bu düzeye gelenin bir nevi dokunulmazlığa kavuştuğu başka ülke yoktur.

Mustafa Özay