Geri

İngilizcenin tadı tuzu’ MASTAR’ı

Mastarlar ‘to’ write,’to’ stand gibi kelimelerdir. Örneğin writes veya stood gibi fiil formlarından ayrı olarak mastarlar eylemlerin ve olayların gerçek zamanlarını tam olarak göstermezler. Örneğin -ving formları gibi genellikle daha genel bir şekilde eylemlere ve olaylara atıfta bulunurlar. Mastarlar genellikle 'to' endikatörüyle 'işaret kelimesiyle' ve 'to' kullanılmadığı diğer durumlar dışındaki mastar kullanımları için kullanılır.

Örneğin 'write' gibi basit basit mastarlar dışında ayrıca örneğin (to) be writing gibi süreklilik mastarları,
(to)have written gibi -mişli(perfect) mastarlar ve örneğin (to) be written gibi edilgen mastarlar vardır.
Mastarların birçok fonksiyonu vardır. Bir mastar değişik şekillerde kullanılabilir:
a- 'do' veya bir modal yardımcı fiilden sonra bir fiil ibaresinin parçası olarak kullanılır.
Do you think she is ready? veya We must get some more light bulbs.
b- Bir cümlenin öznesi veya tümleci olarak kullanılabilir.
To watch him eating really gets on my nerves.
The main thing is to stay calm.
C-Bir kişinin amacını belirlemek için kullanılır.
He came to london to look for work.
d-Bir fiil, isim veya sıfatın nesne veya tümleci olarak kullanılır.
  I do not want to go to bed
  I am anxious to contact your brother.
  You have the right to remain silent.
e-Süreklilik mastarı kullanımı: (to) be ....ing
  Diğer süreklilik fiilleri gibi, süreklilik mastarı hakkında konuştuğumuz zaman bağlamında eylemlerin ve olayların devam ettiğini/ediyor olduğunu/ediyor olacağını vs ifade etmek için kullanılır.
  It is nice to be sitting here with you.
  I noticed that he seemed to be smoking a lot.
  This time tomorrow I will be lying on the beach.
  Why is she late? She can not still be working.
f- mişli (perfect) mastar:(to)have + past participle.
  Perfect veya -mişli mastarlar perfect veya past tense lerle aynı tür anlama sahiptirler.
  It is nice to have finished work.(=It is nice that I have finished)
  I am sorry not to have come on tuesday.(=.....that I did not come.....)
  Perfect mastarları ayrıca, meydana gelmeyen veya meydana gelme olasılığı olmayan gerçek dışı
geçmiş olaylar hakkında konuşmak için de kullanabiliriz.
  I meant to have telephoned,but I forgot.
  You should have told me you were coming.
g-Edilgen mastarlar:(to)be+ past participle.
Edilgen mastarlar diğer edilgen formlar gibi aynı tür anlamlara sahiptir.
  There is a lot of work to be done.
  She ought to be told about it.
  That window must be repaired before tonight.
  Bazen aktif ve pasif mastarlar özellikle birsim veya be fiilinden sonra aynı anlamlara sahip olabilir.
  There is a lot of work to do/to be done.
NOT: İngilizcede en önemli şey herhangi bir dilde olduğu gibi cümle kurmaktır.
Gittiğiniz kurum veya kuruluşlarda size eğer cümle kurmayı öğretiyorlarsa dili öğretiyorlar demektir.
Size boşluk nasıl dolduruluru veya nasıl şartlanma deneylerindeki hayvancıklar gibi aman da aman karşımdaki how are you desin de patilerimi kaldırıp fine thank you deyim diye pösteki saydırıyorlarsa
hele hele çıkıp da hanimiş de ingilizce düşünenler bakiiiyiimm diyorlarsa yandığınızın resmidir.
 Biz üstümüze düşeni yaptık ve canlı yayına çıkıp da soracağımız 10 tane soruya İngilizce düşünüp
cevap vereceklere ne gibi hediyeler vereceğimizi söyledik. Buna ek olarak ben ayrıca o kişinin ellerini öpüp başıma koyacağım ve müridi olmaya and içeceğim. Çünkü ne yüce insandır o ana dili Türkçe olup
İngilizce düşünme cüretinde bulunmaktadır, ne ulu kişidir ki matematikte 4 işlemi İngilizce düşünüp sular seller gibi yapmaktadır ve ne ari insandır ki 70 milyon içinde bir Nasreddin hoca fıkrasını veya İngiltere milli marşını veya utanmazsa artık bizim milli marşımızı İngilizce düşünüp ezbere söylesin. Canlı yayında sırtımda bile taşırım o zatı yeter ki o yorulmasın değerli ayakları yerin çekim gücüne üstündeki ağırlığı sırtlayarak boşuna karşı gelmeye çalışmasınnnnnnnnn.

Mustafa Özay