Geri

Ah ingilizce vah ingilizce

Geçen yazıda KPDS nin kolay yöntem bazlı bir sınav mı yoksa cümle analizi ve okuyup anlamaya mı
dayalı bir sınav olduğu sorunsalı üzerinde durmuş ve kararı yıllardır tanışmaktan bıkmayan,boşluk doldurmayı şiar edinmiş,yengesini görünce teyzesini aramaya odaklı,anlayan ama konuşamayan,
okuyan ama yazamayan,yazan ama anlayamayan,gören ama duyamayan,dokunan ama elleyemeyen elitlerin yüce anlayışı ve idrakına bırakmıştık.Biz o kadar elit olmadığımız ve köylü kökenli bir aileden geldiğimiz için kendilerini asla anlayamadığımızı belirterek tüm bu elit ruhlardan aynen hayatlarına devam etmelerini bizim kusurumuza bakmamalarını temenni ederek,sakın açıp kitap okumamalarını yakında matrix filmindeki gibi bir Türk vatandaşının çubuğu tak on dakika sonra on tane dil bil,helikopterkullan,bir anda tüm tıp bilgisini aklında bul gibi bir YÖNTEMİ bulacağını ve tüm dünyanın şu anda olduğu gibi ağzı açık bizi izlemeye devam edeceğini de müjdelemek isteriz.Biz
tüm bu mucizeleri gerçekleştiremiyoruz,biz insanlara sıfırdan cümle kurmayı, kurulu bir cümleyi anlamayı,analizetmeyi,haftada sadece bir gün suratımızı görüp kalan altı gün- daha önceki
eğitim hayatlarında daha azını yaparak meslek edindikleri bir çalışma temposuylagünde iki saatlerini
ayırıp(-çünkü onlar ilk,orta,lise ,lisans ,master ve doktorayı daha az çalışarak elde etmiş ulu varlıklar ki bizim angaryamız için özürler dileriz,zaten dil öğrenmek nedir ki beş gün kursa gidip mini etekli,garsonluk yapmış ama İngiliz vatandaşlarından dili öğrenmektir fikirlerine de güya saygı duyarak-) çalışarak bir sonraki haftaya getirmelerini istemeye devam edeceğiz.
 
 Şimdi discoursemarkers çalışmamıza devam edelim.
1- Odaklama ve bağlantı kurma.
Withreferenceto;talking;speaking of/about;regarding;asregards;as far as;....is connected;asfor
Bu ifadeler söylenecek olan şeyi önceden haber vermek suretiyle odak noktası haline getirmektedir.Bazıları ise daha önceden söylenen şeye atıfta bulunarak önceden bağlantı kurulanla bir bağlantı oluşturur.
Withreferenceto,iş yazışmasıyla ilgili mektupların başında başlıca kullanılan çok resmi bir ifadedir. Withreferencetoyourletter of 17 march,I am pleasedtoinformyouthat......
Speaking/talking of/about.....az önce söylenen bir şeyle ilgili bağlantı kurmak için kullanılır.
I saw ali andayşetoday.Youknow ,she-‘Talking of ali,didyouknow he is goingtoTurkiye?’ Regarding,bir parça da olsa discourse(diskors) işlevi görmek adına en başa geçer.
Hello, Ahmet.Nowlook,regardingthosesalesfigures-I really do not think....
As regards,as far as ve .....is concerned genellikle okuyan veya yazan tarafından bir konu değişimini vurgular.
...therearenoproblemsaboutproduction.Now as regards marketing...
...aboutproduction.As far as marketing is concerned,Ithinkthebestthing is...
İnsancıklar bazen is concerned yapısını as far as den sonra atmaktadır.Bu durum yanlış olarak kabul edilir.
As far as thenewdevelopmentplan,Ithinkweoughtto be verycareful .
As for sık sık ilgi eksikliği veya hoşlanmamaya atıfta bulunur.
I haveinvitedali,cengiz ve cevahir.Asforabdürrezzak ,I do not careif I neverseehimagain
İn my life.
2- Zıt noktalar arasında dengeleme sağlama.
On theotherhand;while;whereas
Bu ifadeler,zıt olan iki gerçek veya fikri dengelemek için kullanılır.Fakat asla bunları birbiriyle karşı karşıya getirmek için yapılmaz.
Arrangedmarriagesarecommon in manymiddleeasterncountries.IntheWest,ontheotherhand,

 theyareunusual.
I likespendingmyholidays in themountains,while/whereasmywifepreferstheseaside.
While ve whereas zıt noktaların ilkinden önce konulabilir.
While/whereassomelanguageshave 30 ormoredifferentvowelsounds,othershavefiveorless.
3-Bir zıtlığın vurgulanması.
However;nevertheless;mindyou;still;yet;inspite of this
However ve nevertheless,ikinci vurgulanan unsurun birinci vurgulananla olan zıtlığını vurgular.Nevertheless çok resmi bir kullanımdır.
Britain camelast in the World chidren’sgamesagain.However,wedidhaveonesuccess,with
Ali cengiz cevahir’s Worldrecord in theeggandspoonrace.
Mindyou(daha az resmi) ve still,bir düşünce sonrası beyanı olarak zıt olan noktayı ifade eder. I do not likethejobmuch.Mindyou/Still, the Money is OK.
Yet,still ve in spite of this,daha önce söylenen şeyden dolayı birşeyin şaşırtıcı olduğunu
göstermek için kullanılabilir.
He says he is a socialist,and yet he ownsthreehousesanddrives a rolls.(bizim tatlı su solcuları gibi).
Thetrainwas an hourlate.Inspite of this,Imanagedtogettothemeeting in time.(OR...I stillmanagedtoget....)
Devam edeceğiz.
Not:Ben öncelikle Allah(c.c) uzun ömür versin diyeceğim sayın başbakanım olmak üzere sayın büyüklerimizden ve kamu otoritesinden KPDS sınavını hazırlayan yüce kurul üyelerinin İngilizce bilgilerini ölçmek için hazırlayacağım bir İngilizce sınavının kendileri tarafından geçilmesi halinde
sayın kurul üyelerinin tek tek ellerini öperekİngilizce dünyasından elimi eteğimi çekeceğimi söz
vererek duyurumu yapmak istiyorum.Yıllardır bu benim hayalimdir.Çünkü her seferinde yanıma gelip hocam emekliliğim geldi herhalde yardımcı doçentlikten* emekli olacağım ne yapacağım bilmiyorum diyen birisi çıktığında, bende bu yarışma duygusu aynı platformda bu şahısları da aynı yarışa tabii tutmak adına her seferinde daha da depreşerek ortaya çıkmaktadır.Lütfen izin verilsin ki hem de eğer ben kaybedersem aylardır e-maillerimize iyi dileklerini sıralayan güya Müslüman ne idüğü belirsiz güruhun da ekmeğine yağ sürülmüş olur ve gayet sarih şekilde diğer iki mesleğime geri dönerim. Benim için sınav kazanmak mesele değil şimdiye kadar her dalda üniversite kazandım gerekirse yazı tura atar bir başka dala girer belki daha önce spor olsun diye kazandığım tıpa yeniden girer hayalim olan bedava muayene ülkümü gerçekleştiririm Allah(c.c) bilir, o zamanyine kimbilir kimleri karşıma alırım. Evet lütfen teklifim değerlendirilsin ve; ya bu sınav, benim gibi basit bir zatın hazırlayacağı basit bir dil sınavı sonucunda ortadan kalksın veya ben başka bir mesleğe doğru yelken açayım hadi bakam(bakalım yani)hodriiiiiiiiiiimeyyyyyyydannnnnnn.

 *Dünyada yardımcı doçent diye bir kadro yoktur.Ülkemizdekpds gibi saçmalıklar yüzünden kariyer
dünyasının arasatı olarak ortaya çıkmış ucube bir titredir.Aynen üç ere bir subayın(1 subaya 3 er DEĞİL) düştüğü militer ortam gibi veya 1000 kişiyle çalışacak isdemirde(İskenderun demir çelik fabrikası) 5000 kişinin işe alınıp Ruslara sizin teknolojiniz on para etmez bakın zarar ediyoruz tafrasının atıldığı saçma konjonktürel durum gibi ülkemize has bir durumdur.